ζωγραφική

Νίκος  Γαβαλλάς

gavallas.gr

Ανθρώπινη μορφή


ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

«Η ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΜΟΡΦΗ ΣΤΗ ΤΕΧΝΗ»

21 Δεκεμβρίου 2009 - 24 Ιανουαρίου 2010

 γιά τα 65 χρόνια του Ε.Ε.Τ.Ε


      

Copyright © 2015. All Rights Reserved.